Realizacja zadania w 2019 roku pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobolice - etap VIII”

2019-11-22 Wykonawca robót zrealizował usługę usuwania azbestu z terenu Gminy Bobolice. Łączna ilość usuniętych wyrobów azbestowych w ramach zadania w 2019 roku to 108 ton. Ostateczna wysokość dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie (po rezygnacji z usuwania azbestu w 2019 r. kilku właścicieli posesji) wyniosła 43.579,05 zł.

2019-11-21 Gmina Bobolice podpisała umowę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bobolice  w dniu 21.11.2019 r.

2019-11-06 Gmina Bobolice zawarła umowę z wykonawcą na realizację usługi usuwania azbestu w dniu 06.11.2019 r.

2019-10-18 Gmina Bobolice przystąpiła do realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobolice - etap VIII”, na które zgodnie z Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 18.10.2019 r. otrzymała dotację w wysokości 69.285,01 zł.

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.