W kwietniu br. Gmina Bobolice w ramach złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie w wysokości 60.000 zł  na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup 24 szt. laptopów wraz z zestawem słuchawkowym. Zakupiony sprzęt został już przekazany do placówek oświatowych w Gminie z przeznaczeniem go do wypożyczenia go najbardziej potrzebującym uczniom na okres trwania zdalnego nauczania. Po powrocie uczniów do szkół, laptopy wrócą do placówek oświatowych i będą wykorzystywane do zajęć lekcyjnych.

Jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż w związku z obecną sytuacją (stan epidemii) i wprowadzeniem nowych standardów prowadzenia zajęć w systemie zdalnym, wielu uczniów nie posiada sprzętu, który ułatwiłby im realizowanie obowiązku szkolnego. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, wielu uczniów z naszej Gminy skorzysta i będzie mogło brać czynny udział w lekcjach zdalnych.

 * Projektu pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

W czerwcu br. w ramach złożonego wniosku Gmina Bobolice otrzymała kolejny grant w wysokości 75 000 zł. Jest to już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Program został głównie skierowany do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci, gdzie wg informacji z Kuratoriów Oświaty, wielu uczniów nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Jednak ostateczne decyzje o wyborze konkretnych rodzin, do których trafi pomoc, należą do dyrektorów placówek. 

W ramach pozyskanych środków Gmina Bobolice zakupiła 28 szt. laptopów wraz z zestawem słuchawkowym oraz ubezpieczeniem sprzętu. Zakupiony sprzęt trafił do placówek oświatowych, tj. po 5 kpl do szkoły w Drzewianach i Kłaninie, 6 kpl do Dargini oraz 12 kpl do szkoły w Bobolicach. Dzięki otrzymanemu wparciu do szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania, który zostanie wypożyczony uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują. 

 * Projekt pn. "Zdalna Szkoła + to wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.


Podsumowanie Projektu pn. "Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +  – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w Gminie Bobolice. 

Gmina Bobolice uzyskała wsparcie finansowe w ramach prowadzonych dwóch naborów projektów pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”, tj. w kwietniu br. otrzymano grant w wysokości 60.000 zł i w czerwcu br. – 75.000 zł, czyli łącznie 135.000 zł. Projekt był odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Jednostki samorządu terytorialnego mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

W ramach pozyskanych środków Gmina Bobolice zakupiła w sumie 58 sztuk laptopów wraz z zestawem słuchawkowym (24 szt. w I naborze i 34 szt. w II naborze) oraz ubezpieczeniem sprzętu. Zakupiony sprzęt trafił do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bboolice . I tak, na chwilę obecną szkoła w Bobolicach jest w posiadaniu 29 laptopów, szkoła w Drzewianach i Kłaninie po 10 zestawów, szkoła w Dargini 9 laptopów.

Dzięki otrzymanemu wparciu do szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania, który został wypożyczony uczniom i nauczycielom. Wsparcie pozwoli wielu uczniów z naszej na branie czynnego udział w lekcjach zdalnych. Po powrocie uczniów do szkół, laptopy wrócą do placówek oświatowych i będą wykorzystywane do zajęć lekcyjnych.

Zasady wypożyczania laptopów do nauki zdalnej zostały opracowane przez dyrektorów placówek i to oni podejmują ostateczne decyzje o wyborze konkretnych rodzin, do których trafi pomoc. 

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.