Rynek - sercem każdego miasta.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Prace nad rewitalizacją bobolickiego Rynku - najważniejszej przestrzeni publicznej naszego miasta trwają od kilku miesięcy. Obecnie Gmina przygotowuje się do finalnego etapu, w związku z perspektywą ogłoszenia w bieżącym roku przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania konkursów na dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w ramach PROW 2014-2020.W wyniku trwających prac nad opracowaniem dokumentacji technicznej przygotowana została wstępna koncepcja architektoniczna Rynku, którą chcemy Państwu zaprezentować na łamach BWS i naszych urzędowych stronach internetowych. Po wprowadzeniu ewentualnych korekt i uzupełnień o elementy małej architektury i oświetlenie koncepcja ta będzie podstawą projektu realizacyjnego. Proponowane rozwiązania architektoniczne uwzględniają m.in. uwagi i pomysły zgłaszane przez naszych mieszkańców w ankietach przeprowadzonych w 2015 roku. Główny element Rynku stanowi fontanna, która będzie w sobie łączyć elementy tradycyjne z wkomponowanym Dębem Papieskim i elementy nowoczesnych rozwiązań (dysze w poziomie placu - dysze posadzkowe w układzie liniowym). Prace koncepcyjne i projektowe prowadzi wybrane w przetargu konsorcjum Pracownia Architektoniczna APSYDA Jakub Kijewski oraz Biuro Projektowe ARCHITRAW Tomasz Wolanin ze Szczecinka. Rzeczowa realizacja zadania ruszyć ma w 2018 r. Przedstawiamy Państwu, wstępne założenia, a o dalszych działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Opublikowano: 31 grudnia 2017 09:34

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 3227

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.