STANOWISKO GMINY BOBOLICE w sprawie opieki nad bezdomnymi psami przyjmowanymi do schroniska dla zwierząt przez TOZ "ANIMALS", ul. Zwycięstwa 58 w Białogardzie, z terenu gminy Bobolice.

 (link otworzy duże zdjęcie)

STANOWISKO GMINY BOBOLICE

w sprawie opieki nad bezdomnymi psami przyjmowanymi do schroniska dla zwierząt przez
TOZ "ANIMALS", ul. Zwycięstwa 58 w Białogardzie, z terenu gminy Bobolice.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Bobolice,

1. W odniesieniu do szeregu informacji, które zostały zamieszczone i nadal są zamieszczane na forach internetowych dotyczących podpisania przez Gminę Bobolice w dniu 21.12.2017 r. umowy ze schroniskiem "ANIMALS" w Białogardzie i w ślad za sytuacją przejęcie przez to schronisko ze schroniska "Reks" w Kołobrzegu (świadczącego usługę na rzecz gminy Bobolice do końca 2017 roku), sześciu psów przekazanych z terenu naszej gminy uprzejmie informuję i uspokajam, że podane przez prezesa schroniska w Kołobrzegu informacje są nieprawdziwe a zarzuty są nieuzasadnione.

2. Przed podpisaniem umowy i rezygnacją z poprzedniego schroniska zostały przez nas zweryfikowane warunki, w jakich będą przebywać zwierzęta. Oczywiście na bieżąco weryfikujemy również Państwa przypuszczenia w odniesieniu, co do obecnej sytuacji panującej w schronisku "ANIMALS" i warunków w jakich przebywają nasze psy. Dodatkowo więc, w krótkim odstępie czasowym, już dwukrotnie zostały przeprowadzone przez nas wizytacje tego schroniska, tj. wizyta niezapowiedziana w dniu 31.12.2017 r. oraz zapowiedziane spotkanie 02.01.2018 r. z Lekarzem wet. Panem Krzysztofem Pigla oraz Przewodniczącym Zarządu Inspektoratu TOZ "ANIMALS" w Białogardzie Panem Jerzym Harłaczem.

3. W wyniku tych spotkań stwierdzić należy, że warunki panujące w schronisku są dobre, a nasze psy obecnie poddane zostały kwarantannie ze względu na brak wykonania kastracji przez schronisko w Kołobrzegu. W załączeniu dokumentacja zdjęciowa.

4. Po rozmowie z lekarzem wet. obsługującym schronisko "ANIMALS" stwierdzono pewne zaniedbania ze strony poprzedniego schroniska w Kołobrzegu. O wyjaśnienie tych zaniedbań wystąpimy w oddzielnej korespondencji, skierowanej do prezesa schroniska "Reks" z Kołobrzegu p. Grażyny Jakubczak.

5. Gmina Bobolice nie jest jedyną gminą, która kieruje bezdomne psy do schroniska "ANIMALS" w Białogardzie. Schronisko to świadczy usługi na rzecz 15 gmin, w tym gmin ościennych, które mają podpisane stosowne umowy. Na dzień podpisania naszej umowy ze schroniskiem, tj. 21.12.2017 r. gmina sprawdziła dostępne gminie dokumenty rejestrowe, tj. Krajowy Rejestr Sądowy, z którego wynika m.in., że Stowarzyszenie Inspektorat - Towarzystwo Ochrony Zwierząt "ANIMALS" w Białogardzie nie jest rozwiązane, nie ma zarządu komisarycznego lub przymusowego, nie jest prowadzone wobec stowarzyszenia postępowanie upadłościowe, nie jest również prowadzone postępowanie układowe i naprawcze jak również nie została zawieszona działalność gospodarcza. W tym czasie również osobiście zweryfikowaliśmy, że schronisko poprawnie funkcjonuje.

6. Jednocześnie nadal chcę Państwa zapewnić, że zależy nam na dobru nie tylko tych zwierząt ale wszystkich bezdomnych zwierząt w gminie, o czym wiedzą i doświadczyli wielokrotnie nasi mieszkańcy. Chronimy bezdomne koty, realizując nowatorskie programy budowy domków dla  kotów, systematycznie je dokarmiając. Z budżetu gminy wydatkujemy również niemałe środki na sterylizację i kastrację kotów oraz zakup karmy dla psów i kotów. W 2016 roku gmina wydała na zadania związane z realizacją programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z budżetu ogółem kwotę 72 685 zł, zaś w 2017 roku kwotę 76.300,25 zł.  Wspomnieć należy również, że oprócz tego nasi najbardziej zaangażowani w pomoc mieszkańcy, którzy poświęcają swój czas i często swoje środki pomagali bezdomnym zwierzętom. W tym miejscu wszystkim tym, którzy wspomagają gminę w tych działaniach serdecznie dziękuję.

          Zapewniam Państwa, że i w tym przypadku podjęliśmy decyzję przemyślaną i sprawdzoną. Jeśli tylko wystąpią nieprawidłowości, negatywne zgłoszenia, będziemy je na bieżąco weryfikować. Wszystkich tych, którzy chcą sami sprawdzić informacje zamieszczane na fb oraz tych, którzy napędzają spiralę nienawiści oraz "grają" na uczuciach i emocjach ludzkich tymi samymi od lat zdjęciami zamieszczanymi bez odpowiedniego zgodnego z prawdą wyjaśnienia i komentarza zapraszamy, aby osobiście zweryfikowali i odwiedzili schronisko "ANIMALS" w Białogardzie i podzielili się z nami swoją obiektywną opinią.

 

Z wyrazami szacunku

Mieczysława Brzoza

Burmistrz Bobolic

 

Pierwsze opublikowanie  w dn. 4.01.2018r.

 

 

Opublikowano: 09 stycznia 2018 11:44

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 2913

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.