Sprzedaż auta

 (link otworzy duże zdjęcie)
Bobolice, dnia 12.01.2018r.

OSP.5543.1.2018.JW
Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice
tel.094 34 58 401
fax.094 34 58 420

informuje ,że posiada do sprzedaży w trybie § 36 oraz § 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym zbędne składniki majątku ruchomego samochód ford transit sprawny technicznie rok produkcji 1999, nr nadwozia WF0LXXGGVLXS96792, nr rejestracyjny ZKO85WK, pojemność silnika 1998cm³, przebieg 166000km.

Cena 4.500,00 / Słownie : Cztery tysiące pięćset zł/.

Osoby zainteresowane nabyciem w/w pojazdu winny złożyć w siedzibie ogłaszającego wniosek nabycia składnika majątku ruchomego z określeniem jego nazwy, rodzaju oraz ceny do dnia 22 stycznia 2018r.
Pojazd oferowany do sprzedaży można obejrzeć w Bobolicach po wstępnym uzgodnieniu z Panem Mariuszem Walaszczykiem tel. 602 198 552.
Bliższych informacji można uzyskać pod tel.094 34 58 433 lub na stronie internetowej www.bobolice.pl gdzie znajduje się wniosek kupującego.

Nazwa i adres KUPUJĄCEGO(wypełnia Kupujący/)
NAZWA: ........................................................................................................................................................................................................
ADRES: ........................................................................................................................................................................................................
NIP: ....................................................................................................
NR RACHUNKU BANKOWEGO: ....................................................................................................

1.Oferuję zakup samochód marki ford transit . za cenę (brutto): ………………………………
słownie brutto: ..................................................................................................zł

2.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zakupu/ samochodu/ i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.


..................................., dnia ......................


…..………..........................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Zakupującego)

Opublikowano: 12 stycznia 2018 08:19

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 432

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.