Zebranie OSP Gozd 10.02.18 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

10 lutego 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w  Goździe. Jest to czwarte zebranie w trakcie kampanii sprawozdawczej w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobolice.

Zebranie otworzyła dh Renata Tomczak, która na wstępie powitała wszystkich strażaków i zaproszonych gości w osobach:

- Druha Jana Wójcika – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie,

- Panią Grażynę Wiater - Wiceburmistrza Bobolic,

- Pana Ireneusza Bednarczyka - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bobolicach,

- Pana Bartłomieja Górala – Zastępcę Dowódcy JRG Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,

- Panią Annę Kustrzycką-Brodę - Sołtysa Sołectwa Gozd,

- Panią Grażynę Sikorską – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kurowie,

Po powitaniu odbyło się wręczenie Złotych Medali za Zasługi dla Pożarnictwa dla: dh Jacka Biazika, Stanisława Chorążego, Tomasza Banaszkiewicza, Romana Chołodego

Brązowych Medali za Zasługi dla Pożarnictwa dla: dh Renaty Tomczak, Marcina Malczewskiego, Ryszarda Tomczaka

Wręczenia medali dokonali: dh Jan Wójcik, dh Ireneusz Bednarczyk i Pani Grażyna Wiater.

Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie finansowe i plan działalności OSP na 2018r. Obecni na zebraniu jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania oraz zatwierdzili plan działalności i plan finansowy OSP na 2018r.
W dyskusji głos zabrali: dh Jan Wójcik, Pan Ireneusz Bednarczyk, Pan Bartłomiej Góral, dh Renata Tomczak, dh Witold Malczewski, dh Anna Ustrzycka-Broda.

Frekwencja na zebraniu sprawozdawczym OSP wyniosła  88,23%.

 

Tekst i zdjęcia:

Jan Wójcik

Opublikowano: 12 lutego 2018 12:17

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 382

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.