Zaproszenie Parku Technologicznego S.A. w Koszalinie na spotkania z przedstawicielami biznesu.

Park technologiczny (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

Park Technologiczny S.A. przy udziale Politechniki Koszalińskiej oraz Miasta Koszalin przygotowuje się do udziału w rządowym programie transformacji przemysłowej „Przemysł 4.0.” Program będzie miał na celu wsparcie przedsiębiorców we wdrażaniu nowoczesnych technologii i produktów.

Proces przygotowania wymaga zdefiniowania i nawiązania relacji pomiędzy przedsiębiorcami w naszym regionie a potencjalnymi partnerami w kraju i na świecie.

W ramach prac wstępnych Park Technologiczny przygotował serię spotkań z przedstawicielami sektora biznesu, rządu, samorządu i bankowego. Mamy przyjemność zaprosić przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji wspierających i rozwijających biznes na  pierwsze z nich, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2018r.

Program spotkania:

- Perspektywy  nawiązania współpracy między przedsiębiorcami z regionu a firmami zrzeszonymi w ukraińskim klastrze Dnipro, w tym możliwości transferu technologii i  kadry pracowniczej. Istotą współpracy jest pozyskiwanie potrzebne wiedzy przez przedsiębiorstwa dzięki współuczestnictwu studentów i absolwentów w dedykowanych pracach na rzecz przedsiębiorstw. Tworzony model jest miejscem, które ułatwi wymianę wiedzy i technologii pomiędzy nauką i biznesem.

- Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0 w Polsce. Krótkie wprowadzenie do nowego projektu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii związanego z cyfrową transformacją polskiego przemysłu.

Termin spotkania:   23 lutego 2018 r. (piątek), godz. 12:00–13:30

Miejsce spotkania:   Politechnika Koszalińska,  ul. Śniadeckich 2,  sala senatu (V piętro, na lewo od windy)

Nadsyłanie zgłoszeń:  21 lutego 2018 r.: biuro@pt.koszalin.pl , tel. 94/ 316-79-10

Serdecznie zachęcamy do udziału.

łącząc pozdrowienia,

Małgorzata Kmita, członek Zarządu PT S.A.

Opublikowano: 14 lutego 2018 11:46

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 167

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.