IX Turniej Amatorski Piłki Siatkowej w Dargini.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W Szkole Podstawowej w Dargini 10.02.2018 r. odbył się IX Turniej Amatorski Piłki Siatkowej.
W turnieju brały udział cztery drużyny z Bożniewic, Świelina, Darżewa i Dargini. Jak co roku zawody stały na wysokim poziomie.

 Po raz pierwszy turniej wygrała drużyna z Dargini i ona zdobyła puchar Burmistrza Bobolic, na drugim miejscu drużyna z Darżewa - puchar ufundował Sołtys Sołectwa Dargiń , trzecie miejsce przypadło drużynie z Bożniewic - puchar ufundował Sołtys Sołectwa Świelino i czwarte miejsce zajęła drużyna ze Świelina - puchar ufundowany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach. Statuetkę najlepszego zawodnika turnieju ufundowaną przez Radę Sołecką wręczono Karinie Kozik.

 Przyznano jeszcze dwie nagrody ufundowane przez Radę Sołecką i Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Dargini Pana Andrzeja Niemczewskiego: dla najstarszego zawodnika turnieju Pana Stanisława Grudzińskiego oraz dla jedynej kobiety turnieju Pani Karinie Kozik (nagrodą były bilety do Multikina na wybrany przez siebie film).  Turniej nie odbyłby się bez sponsorów. Bardzo gorąco dziękujemy Pani Burmistrz Bobolic Mieczysławie Brzoza, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bobolicach, Fundacji Jantar reprezentowanej przez Pana Piotra Dziadula, Pani Agacie Zebrzowskiej , Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Darginii Andrzejowi Niemczewskiemu, Sołtysom Sołectw Świelino i Dargiń oraz Radzie Sołeckiej Dargini. Gorące podziękowania kierujemy do kibiców i wszystkich przybyłych na turniej.

Zapraszamy za rok!

Organizatorzy

Opublikowano: 14 lutego 2018 14:23

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 250

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.