Obchody 90-lecia Ligi Ochrony Przyrody

 (link otworzy duże zdjęcie)

   15 maja 2018 r. w Dniu Polskiej Niezapominajki odbyła się uroczystość obchodów 90-lecia powstania Ligi Ochrony Przyrody, zorganizowanej przez Oddział Ligi Ochrony Przyrody
w Bobolicach, przy współudziale Nadleśnictwa Bobolice i pod patronatem Urzędu Miejskiego.

      Liga Ochrony Przyrody to ogólnopolskie stowarzyszenie, posiadające status organizacji użytku publicznego, którego celem jest ochrona przyrody. Liga jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju.

    Głównym inicjatorem i twórcą powstania LOP w Polsce był prof. dr Władysław Szafer. 9 stycznia 1927 r. na VIII Zjeździe Państwowej Rady Ochrony Przyrody podjęta została uchwała o utworzeniu Ligi Ochrony Przyrody w Polsce, a rok później 9 stycznia 1928r. odbył się w Warszawie Zjazd Organizacyjny, na którym wybrano pierwszy Zarząd Główny Ligi. 28 marca 1928 r. zatwierdzony został Statut Ligi przez komisarza m.st. Warszawy i wpisany do rejestru stowarzyszeń pod nr 358.

   Data obchodów 90-lecia LOP wybrana została nieprzypadkowo, bo 15 maja jest Dniem Polskiej Niezapominajki, czyli corocznie obchodzonym świętem przyrody, mającym na celu promowanie jej walorów, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Dodatkowo „nie-zapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.

Organizatorzy mają nadzieję, że wszyscy, którzy uczestniczyli w tym Święcie Przyrody przeżyli pozytywnie i niezapomniane chwile!

      Do hali CESiR przybyli Ci, dla których ochrona polskiej i bobolickiej przyrody jest „sercu bliska”:

- przedstawiciele Zarządu Okręgu LOP w Koszalinie,

- Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Bobolicach,

- dyrektorzy bobolickich placówek oświatowo-wychowawczych,

- leśnicy Nadleśnictwa Bobolice i Trzebielino

- prezesi Towarzystwa Ekologiczno-Kulturalnego w Bobolicach,

- Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Szczecinku,

- Polskiego Związku Wędkarskiego „Szuwarek” Bobolice,

- sympatycy LOP.

Najważniejszymi uczestnikami uroczystości były jednak dzieci i młodzież szkolnych Kół LOP z Przedszkola, Szkoły Podstawowej i OREW w Bobolicach. To one przygotowywały z opiekunami wystawy prac plastycznych i program artystyczny!

Ale po kolei i zgodnie ze scenariuszem. Podczas całej uroczystości na ekranie były wyświetlane zdjęcia przyrodnicze Marka Stasika - strażnika leśnego Nadleśnictwa Bobolice, przyrodnika-fascynata, zasłużonego członka LOP. Wzbudziły one takie zainteresowanie, że prowadząca imprezę Izabela Helman - dyrektor MGOK (były członek pracowniczego Koła LOP przy SOSW Bobolice), zaproponowała autorowi specjalną wystawę. Wzdłuż ścian hali prezentowane były wystawy prac plastycznych:

- Szkoły Podstawowej im. H Sienkiewicza w Bobolicach (efekt konkursów pt.„Raz, dwa, trzy, eko bądź i Ty” oraz rodzinnego „Coś z niczego”);

- Przedszkola Bobolice - pokonkursowe prace pt. „Piękno bobolickiej przyrody”;

- OREW w Bobolicach pt. „Bajeczny Świat Przyrody”.

Oprawę muzyczną stanowiły „Dźwięki przyrody”.

     Uroczystość otworzyła prezes Oddziału LOP w Bobolicach Aleksandra Liszewska, z kolei Krzysztof Załuska - nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebielino oraz pierwszy prezes Koła Ligi Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Bobolice opowiedział historię powstania Ligi Ochrony Przyrody, historię działalności Zarządu Okręgu w Koszalinie oraz Oddziału Bobolice. 02.11.1995r. reaktywowano Koło Ligi Ochrony Przyrody przy Nadleśnictwie Bobolice, którego pierwszym prezesem został Krzysztof Załuska; aktualnie Koło zrzesza 26 pracowników Nadleśnictwa, prezesem jest Romuald Mielczarek. Od 01.09.2000 r. do 31.08.2013 r. (do czasu likwidacji placówki) działało szkolne Koło LOP przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bobolicach prowadzone przez Aleksandrę Liszewską. W latach 2005-2012 istniało również przy SOSzW w Bobolicach pracownicze Koło LOP zrzeszające nauczycieli i wychowawców szkoły. Prezesem była Aleksandra Liszewska. Od 23.04.2014 r. działa szkolne Koło LOP w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach prowadzone przez Cecylię Kula-Tomaszewską i Annę Malazdrę. Od 01.09.2015 r. rozpoczęły działalność dwa Koła LOP w Przedszkolu w Bobolicach - opiekunkami koła są Emilia Rączka i Dorota Zielińska. 01.09.2017 r. powstało Koło LOP w OREW Bobolice (Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy), które prowadzi Wioletta Stasik i Anna Duda. Aktualnie Oddział LOP w Bobolicach zrzesza 104 osoby (70 dzieci i 34 dorosłych).

Po prezentacji historycznej było już barwnie, wesoło, wzruszająco i edukacyjnie, bo :

-Koło LOP z przedszkola w Bobolicach, pod opieką Emilii Rączki i Doroty Zielińskiej, zaprezentowało przedstawienie pt: „Leśne opowieści”,

-Koło LOP wraz ze wspomagającymi dzieci pracownikami OREW w Bobolicach, pod kierunkiem Wioletty Stasik i Anny Dudy przedstawiło piosenkę pt: „Ziemia, wyspa Zielona”.

-Młodzież ze szkolnego Koła LOP przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Bobolicach, zaprezentowała spektakl teatralny pt. „W bajkowym świecie eko-bohaterów”, który przygotowywały prowadzące koło- Cecylia Kula -Tomaszewska i Anna Malazdra.

             Po brawurowych występach Katarzyna Gołębiewska – edukator w Nadleśnictwie Bobolice przedstawiła profesjonalną prezentację pt. „Formy ochrony przyrody Nadleśnictwa Bobolice.

     Później nastąpiło uroczyste wręczenie legitymacji 13 młodym przyrodnikom ze Szkoły Podstawowej w Bobolicach przez prezesa Zarządu Okręgu w Koszalinie Grażynę Małkiewicz oraz opiekuna koła Annę Malazdrę.

 Honorowe Odznaczenia LOP wręczali prezes Zarządu Okręgu w Koszalinie Grażyna Małkiewicz oraz wiceprezes Stefan Warzyński, a otrzymali je:

    1. Srebrną Odznakę Honorową: Cecylia Kula –Tomaszewska, Anna Malazdra, Małgorzata Napierała, Daniel Kluk, Paweł Reinert;

2.  Złotą Odznakę Honorową: Ilona Cholewińska, Hubert Napierała, Daniel Żuk.

  Najwyższe odznaczenie LOP, czyli Złotą Honorową Odznakę z napisem „Zasłużony dla ochrony przyrody” otrzymał Adam Potocki - Nadleśniczy Nadleśnictwa Bobolice. W imieniu odznaczonych to on zabrał głos.

Finałem części oficjalnej było wręczenie dyplomów uznania i z podziękowaniami dla:

   -Mieczysławy Brzozy - Burmistrza Bobolic;

   -Bronisława Malinowskiego - kierownika Muzeum Regionalnego w Bobolicach;

   -Marka Zalewskiego - emerytowanego Nadleśniczego Nadleśnictwa Bobolice;

   -Jana Tarasewicza - emerytowanego Leśniczego Szkółkarza Nadleśnictwa Bobolice;

   -Teresy Halasz - dyrektora Przedszkola w Bobolicach;

   -Renaty Kowalskiej - dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach;

   -Pawła Osowskiego -dyrektora OREW w Bobolicach.

 Pani Burmistrz w pięknych słowach doceniła pracę Oddziału LOP w Bobolicach, wręczyła również gratulacje na ręce prezesa. Listy gratulacyjne Oddział otrzymał także od Nadleśniczego Nadleśnictwa Bobolice, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach, Prezesa PZW „Szuwarek” w Bobolicach i życzenia od Koła „Niezapominajka” przy Przedszkolu nr 12 w Koszalinie.

Dalsza część obchodów 90-lecia LOP to piknik ekologiczny na placu rekreacyjnym. Przy wyjściu z hali, każdy otrzymał pamiątkową torbę wielokrotnego użycia z logo LOP. A na pikniku - „działo się”:

- było dobre jedzonko (pieczone kiełbaski, swojski chlebek i smaluszek z ogóreczkiem, kolorowe kanapeczki, eko-ciasteczka, lemoniady);

- profesjonalnie przygotowane stoisko Nadleśnictwa Bobolice - zawirowanie konkursów i nagród z jeżem w roli głównej!

- organoleptyczne rozpoznawanie owoców i warzyw zorganizowane przez OREW;

- prezentacja terapeutycznej roli zwierząt (dogoterapia i hipoterapia),

- szaleństwa na „dmuchanym zamku”

- muzyka prezentowana przez gimnazjalną młodzież.

Wszyscy się tak dobrze bawili, że nawet deszcz nikomu nie był straszny!

      Jako organizator, chciałabym podkreślić rolę sponsorów, bez których uroczystość obchodów nie mogłaby się odbyć w takiej oprawie:

- Pani Burmistrz Mieczysławie Brzozie za objęcie patronatem, finansowe i organizacyjne wsparcie;

- Nadleśniczemu Nadleśnictwa Bobolice - Adamowi Potockiemu;

- Nadleśniczemu Nadleśnictwa Trzebielino - Krzysztofowi Załusce;

- Prezesowi K.Ł.„Ponowa” Bobolice - Przemysławowi Prus-Głowackiemu;

- Prezesowi K.Ł. „Wilk” Koszalin;

- Państwu Annie i Michałowi Szugalskim;

- Sołtysowi Sołectwa Łozice- Krzysztofowi Czajkowskimu.

    Pragnę również podziękować kierownikowi Hali Zbyszkowi Rewkowskiemu za profesjonalizm organizacyjny i życzliwość oraz sprawność organizacyjną pracowników ZUKiO.

 

Prezes Oddziału LOP Bobolice

Aleksandra Liszewska

Opublikowano: 16 maja 2018 09:02

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 393

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.