Pożyteczna wizyta

 (link otworzy duże zdjęcie)
W dniu 9 maja gościliśmy w naszym muzeum mieszkankę Londynu, panią Lesley Urbach. Pani Urbach już po raz drugi odwiedziła Bobolice, ponieważ tutaj mieszkał do 1938 roku jej dziadek Alex Wohl. Z zawodu był kupcem i miał swój sklep na parterze obecnego domu kultury. Zresztą cały ten budynek należał do pana Wohla, w którym na pierwszym i drugim piętrze zamieszkiwała jego rodzina. Oprócz tego pan Wohl miał magazyn zbożowy przy ulicy Tylnej. Społecznie pełnił funkcję przewodniczącego zarządu gminy synagogalnej i przewodniczył bractwu pogrzebowemu, a także opiekował się cmentarzem żydowskim. On, jego żona i inni Żydzi z Bobolic, zostali pomordowani w niemieckich obozach koncentracyjnych. Z jego rodziny zostały uratowane cztery córki wywiezione do Londynu, wśród nich mama pani Lesley Urbach. Pani Urbach urodziła się w Londynie i wiedzę o swoich przodkach mieszkających w Bobolicach, czerpała od swojej matki i z nielicznych pamiątek rodzinnych. Natomiast w Bobolicach jedynym po nich śladem jest ten dom i magazyn przy ulicy Tylnej.
Podczas ubiegłorocznego pobytu w muzeum pani Urbach pytała nas, czy byłoby możliwe umieścić na ścianie tego budynku tablicę pamiątkową, która by informowała, że w tym domu mieszkali jej przodkowie. W tej sprawie propozycję pani Urbach przekazaliśmy pani burmistrz Mieczysławie Brzozie, która uznała, że ta inicjatywa jest pożyteczna. Koszty ufundowania tej tablicy i jej zawieszenia miałaby pokryć pani Urbach ze zbiórki pieniędzy od swoich znajomych. Terminu wykonania tablicy i zawieszenia nie ustalono. Podczas wizyty w dniu 9 maja sprawy zawieszenia tablicy nie omawialiśmy, natomiast przedyskutowaliśmy dwa tematy. Pierwszy – to nasza propozycja, utworzenia w muzeum działu kultury żydowskiej. Jest to zasadne, gdyż w ciągu 2,5 wieku zamieszkiwania w Bobolicach, Żydzi wnieśli duży wkład w rozwój urbanistyczny i gospodarczy miasta. W dziale tym byłyby wystawione różne dokumenty, obrazujące życie Żydów w Bobolicach i ich rodzin w innych krajach. Pani Lesley Urbach propozycję przyjęła z zainteresowaniem i zapewniła, że w miarę swych możliwości będzie zbierać różne pamiątki i dokumenty do tego działu i systematycznie dostarczać naszemu muzeum. Zapewniliśmy panią Urbach, że do czasu utworzenia tego działu (co wiąże się z przeniesieniem muzeum do innego budynku), dokumenty będą udostępniane społeczeństwu na wystawach czasowych. Ilość wystaw i ich tematyka zależeć będzie od ilości i rodzajów dokumentów.
Drugi temat dotyczył ogrodzenia cmentarza żydowskiego przy stadionie miejskim. Cmentarz ten jest wpisany do rejestru zabytków, zatem chroniony prawem, więc jego pielęgnacja jest zasadna. Temat ten już był przedstawiany przez władze miejskie i kierownika muzeum gminie żydowskiej w Warszawie, ale nic z tego nie wyszło, ponieważ nie zgodziła się współfinansować jego ogrodzenia. Tym razem sprawa jest bardziej optymistyczna, ponieważ pani Urbach zadeklarowała, że koszty ogrodzenia pokryją jej znajomi, prosiła tylko, aby dostarczyć kosztorys i ewentualny plan robót, a wtedy przystąpi do zbiórki pieniędzy.
W tej sprawie ma odbyć się spotkanie z panią burmistrz, dyrektor MGOK-u panią Helman i niżej podpisanym, aby uzgodnić szczegóły tej sprawy. Uzgodnienia te zostaną doręczone pani Urbach i będą realizowane dopiero po przekazaniu funduszy do Bobolic.
 
Bronisław Malinowski
Kierownik muzeum

Opublikowano: 17 maja 2018 13:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 174

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.