Pierwsze Kluby Seniora już „rozkwitły”.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wraz z początkiem wiosny zaczęła nabierać kształtu inicjatywa Burmistrza Bobolic Mieczysławy Brzozy odnośnie utworzenia Klubów Seniora w sołectwach Gminy Bobolice. We współpracy z gminnymi instytucjami oraz na bazie działających świetlic wiejskich powołano do istnienia dwa pilotażowe kluby. 10 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie z Seniorami z Sołectwa Kłanino. Utworzono Klub Seniora „Jesienne róże”, który na początek liczy 12 osób. Pracami klubu kierować będą: Edmund Wejnerowski – przez oraz Adela Zakrzewska – skarbnik.
Kolejne spotkanie z Seniorami odbyło się 17 kwietnia br. w Sołectwie Głodowa. Tamtejszy Klub Seniora tworzy 21 członków. W skład zarządu klubu wchodzą: Krystyna Bugaj-Wójcik - prezes, Maria Pańczyszyn – zastępca prezesa, Jadwiga Kaszuba - skarbnik, Irena Sobiczewska – sekretarz oraz Tadeusz Strzelczak – członek zarządu.
W imieniu Burmistrza składamy serdeczne podziękowania Seniorom za podjęcie inicjatywy utworzenia klubów, które mogą stać się miejscem ciekawego i radosnego spędzania wolnego czasu oraz realizacji nieodkrytych jeszcze pasji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Seniorów do aktywnego uczestnictwa w pracach Klubów.

Roksana Misztal – Judycka
fot: Archiwum Gmina Bobolice.

Opublikowano: 17 maja 2018 14:13

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 249

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.