Na rynku o Rynku - przebudowa Rynku – etap I.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 25.05.2018 r. Gmina Bobolice podpisała z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „TEBRA” z Koszalina umowę na pierwszy etap robót w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach”. Głównym elementem przebudowy Rynku stanowić będzie fontanna, która będzie łączyć będzie w sobie elementy tradycyjne z wkomponowanym drzewem - Dębem Papieskim i elementy nowoczesnych rozwiązań (dysze w poziomie placu - dysze posadzkowe w układzie liniowym). Nowa fontanna będzie atrakcją turystyczną samą w sobie; stanowić będzie centralne miejsce miasta, podniesie jego prestiż. Oprawa architektoniczna, nawiązuje do charakteru miasta i pełnić będzie rolę społeczną, integracyjną, krajobrazową i wreszcie hydrologiczną. Przedmiotem robót jest również montaż energooszczędnego oświetlenia, przebudowa nawierzchni chodnikowej wraz z zielenią i małą architekturą. Na powyższe zadanie gmina Bobolice pozyskała dofinansowanie w wysokości 318.765,00 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie działania/poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

W dniu 05.06.2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla wykonawcy robót - firmy „TEBRA”. Roboty prowadzone będą do końca września 2018 r. W zawiązku z tym prosimy o wyrozumiałość oraz przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z realizacją inwestycji.

 

Krystian Cyrson

Opublikowano: 30 czerwca 2018 12:38

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 954

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.