WARSZTATY AKADEMII LOKALNEGO ANIMATORA

 (link otworzy duże zdjęcie)

W auli MGOK trwają warsztaty AKADEMII LOKALNEGO ANIMATORA zorganizowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego oraz Gminą Bobolice i Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury.
AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA (ALA) to program stworzony w ramach projektu Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego (RPO WZ 2014-2020) realizowany w OWES dla regionu koszalińskiego, w powiatach: białogardzkim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim, Miasto Koszalin. Warsztaty mają na celu wyłonienie spośród lokalnych społeczności liderów i przygotowanie ich do roli Animatora. Uczestnicząc w ALA uzyskasz kompleksowe wsparcie, które pozwoli Ci na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu animacji, współpracy, budowania partnerstw a także tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej - tak, aby ożywić społeczność lokalną do działania i rozwoju. Warsztaty stanowią cykl 4 warsztatów.

Oto tematyka dzisiejszych warsztatów:
• kompleksowa wiedza i umiejętności w zakresie pracy z grupą i animowania rozwoju lokalnych społeczności (w tym poprzez narzędzia coachingu oraz gry psychologiczne),
• rozwijanie i doskonalenie metod pracy na rzecz aktywizacji i integracji lokalnych społeczności,
• narzędzia pracy lokalnego animatora - jak skutecznie dotrzeć do społeczności lokalnej i otoczenia,
• budowanie zespołu, zarządzanie zespołem,
• umiejętności liderskie i poszerzanie ich, pogłębianie wiedzy.

Kolejne warsztaty już 22 listopada 2018 r. godz. 9.00 – 15.00 w auli MGOK (plac Zwycięstwa 5 w Bobolicach) - serdecznie zapraszamy.

Opublikowano: 08 listopada 2018 11:49

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 143

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.