Sztandar Żołnierski ze Szczecinka w Muzeum w Bobolicach

Pożegnanie sztandaru przez płk Wiesława Dymińskiego (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 4 grudnia br. w Galerii Muzeum Regionalnego w Bobolicach odbyła się podniosła uroczystość – przekazanie do zbiorów muzealnych sztandaru Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Szczecinku. W uroczystości wzięli udział: prezes Zarządu Koła płk Wiesław Dymiński z małżonką Jolantą, wiceprezes – płk Zbigniew Zmaczyński oraz Pani Krystyna Niezgoda i chorąży Michał Osowski, członkowie Zarządu. Natomiast gminę Bobolice reprezentowała Burmistrz Mieczysława Brzoza, a uroczystość prowadziła przewodnicząca Rady Muzeum Pani Renata Kowalska.
W części wstępnej uroczystości prowadząca powitała członków Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Panią Burmistrz, następnie podała cel i przebieg uroczystości, po czym udzieliła głosu prezesowi koła płk. Wiesławowi Dymińskiemu. Na początku swego wystąpienia Pan płk przeczytał dwie uchwały: pierwszą, podjętą przez Prezydium Zarządu Głównego Byłych Żołnierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, z dnia. 20 marca 2002 r. o nadaniu sztandaru kołom Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego im. Ziemi Szczecineckiej w Szczecinku. Stwierdzono w nim, że „sztandar jest symbolem niezłomnej wierności członków Związku dla Rzeczypospolitej Polskiej, honoru, męstwa i tradycji Wojska Polskiego”. Natomiast druga uchwała została podjęta dnia 9 października 2018 r. przez Walne Zebranie Członków Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Szczecinku, dotyczyła przekazania sztandaru Muzeum Regionalnemu w Bobolicach do jego zbiorów.

Oto jej treść:
„Uchwała nr 3/2018 Walnego Zebrania Członków Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Szczecinku. Na podstawie Rozdziału X § 70 pkt 2 Statutu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uchwalonego przez IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 13 kwietnia 2010 r. Walne Zebranie ze względu na kończący się okres ważności dotychczasowego sztandaru w 2018 r., postanawia nadany kołom sztandar Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego im. Ziemi Szczecineckiej w Szczecinku przekazać dla: Muzeum Regionalnego w Bobolicach. Przekazania sztandaru dokona Prezes Koła w asyście pocztu sztandarowego do końca 2018 r.

Sekretarz Zarządu Koła Prezes Zarządu Koła
Danuta Kozłowska płk Wiesław Dymiński

Szczecinek 9 października 2018 r.”

Po odczytaniu przez płk W. Dymińskiego uchwał przystąpiono do aktu przekazywania sztandaru, zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Ceremoniał składał się z dwóch części – pożegnania sztandaru i przekazania go kierownikowi muzeum. Sztandar pożegnał płk Wiesław Dymiński, prezes Zarządu Koła w następujący sposób: w pozycji przyklęku złożył na obrzeżu sztandaru pożegnalny pocałunek, po czym zasalutował, przejął sztandar od chorążego Pana Michała Osowskiego i wręczył go kierownikowi muzeum. Po przejęciu sztandaru Bronisław Malinowski wygłosił krótkie przemówienie, w którym podziękował Zarządowi Koła Związku Żołnierzy za cenny dar i zapewnił, że od dziś zajmie on poczesne miejsce w zbiorze sztandarów naszego muzeum. Będzie oglądany i podziwiany przez zwiedzających, a dla młodzieży będzie drogowskazem do kształtowania postaw
patriotycznych i szacunku dla Wojska Polskiego.
Po wręczeniu sztandaru płk Wiesław Dymiński przekazał muzeum teksty obu uchwał oraz maszynopis jego artykułu pt. „Sztandar dla ZBŻZ i ORWP w Szczecinku”, opublikowany
w „Głosie Weterana Wojska Polskiego”, w którym przedstawił historię tego sztandaru. Kierownik muzeum podziękował za dokumentację i stwierdził, że wiedza w niej zawarta będzie wykorzystana przez pracowników muzeum podczas prezentacji sztandaru zwiedzającym oraz w publikacjach tematycznych. Na zakończenie zwrócił się do gości tymi słowami: „Również będzie nam miło jeśli Państwo – jako ofiarodawcy sztandaru, co jakiś czas zechcecie przyjechać go obejrzeć i przenieść się myślami w czasy swej zaszczytnej służby wojskowej”. Dodał również, że ten sztandar jest kolejnym darem przekazanym naszemu muzeum przez koło żołnierzy ze Szczecinka. W grudniu 2015 r. otrzymaliśmy zbiór oznaczeń państwowych i wojskowych medali, które eksponujemy w tej sali.
W części oficjalnej przemówiła również Pani Burmistrz Mieczysława Brzoza. W imieniu władz miasta podziękowała za sztandar oraz nakreśliła perspektywy rozwoju naszego muzeum wskazując, że są plany przeniesienia go w inne miejsce. Na zakończenie uroczystości goście zwiedzili zbiory muzealne po czym powrócili do sali galerii na skromny poczęstunek.


(embe)

Opublikowano: 06 grudnia 2018 15:18

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 141

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.