Zebranie OSP Bobolice

 (link otworzy duże zdjęcie)
1 lutego 2019 roku w auli Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobolicach. Było to trzecie zebranie w trakcie kampanii sprawozdawczej w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bobolicach.
Zebranie otworzył Prezes OSP dh Jarosław Bączkowski, który na wstępie powitał wszystkich strażaków i zaproszonych gości w osobach:
- druha Jana Wójcika - Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie, Komendanta M-G OSP w Bobolicach,
- Panią Mieczysławę Brzozę – Burmistrza Bobolic,
- Pana Franciszka Łobockiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach,
- dh Ireneusza Bednarczyka – Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bobolicach, radnego Rady Miejskiej w Bobolicach,
- Pana Adama Gonciarza - Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,
- Pana Zdzisława Kurtę – Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach,
Po powitaniu odbyło się wręczenie medali dla :
Odznaka : „STRAŻAK WZOROWY” :
• Justyna Siwczak

Odznaką „Za Wysługę Lat”:
• Roman Łuczków - XXV
• Waldemar Rzeszotarski - XX
• Radosław Świercz - XX
• Andrzej Sarzyński - XV
• Tomasz Stanisławski - X
• Krzysztof Rajewski - V
Wręczenia medali i odznak dokonali : dh Jan Wójcik, Pani Mieczysława Brzoza i Pan Adam Gonciarz.
Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie finansowe i plan działalności OSP na 2019r. Obecni na zebraniu jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania oraz zatwierdzili plan działalności, plan finansowy OSP na 2019r. W dyskusji głos zabrali : Pan Adam Gonciarz, dh Jan Wójcik, Pani Mieczysława Brzoza, dh Ireneusz Bednarczyk, dh Jarosław Bączkowski,
W trakcie trwania zebrania dokonano zmian w składzie Zarządu OSP :
Odwołano z funkcji Naczelnika – dh Krzysztofa Rajewskiego i Z-cy Naczelnika dh Krystiana Kowalczyka, dh Piotra Hejdy z funkcji skarbnika OSP.
Powołano do składu Zarządu:
Naczelnika OSP - dh Piotr Hejda
Skarbnika OSP - dh Ewelina Kokoszko.

Frekwencja na zebraniu sprawozdawczym OSP wyniosła 60,71%.

Tekst : Jan Wójcik zdjęcia: Jarosław Bączkowski

Opublikowano: 11 lutego 2019 11:38

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 266

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.