Zebranie OSP Kłanino 16.02.2019r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

16 lutego  2019 roku    zebraniem  sprawozdawczym  w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaninie  zakończyła   się   kampania sprawozdawcza   w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bobolicach.

Zebranie  rozpoczęło się od złożenia  meldunku przez dh Mariusza  Walaszczyka  dh Janowi Wójcikowi – Wiceprezesowi  Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie.  Następnie  na salę obrad  wprowadzono sztandar  Ochotniczej Straży  Pożarnej w Kłaninie. 

Zebranie otworzył Wiceprezes OSP dh  Mariusz  Walaszczyk, który na wstępie powitał wszystkich strażaków i zaproszonych gości w osobach:

- Druha Jana Wójcika - Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Koszalinie, Komendanta  M-G  OSP           w  Bobolicach,

-  Panią  Mieczysławę  Brzozę –  Burmistrza  Bobolic,

- Pana  Mariana  Hermanowicza  – Starostę  Koszalińskiego,

- Pana Zdzisława  Kurtę  – Wiceprzewodniczącego   Rady Miejskiej w Bobolicach,

- Pana Szymona  Wasiaka   - Z-cę  Dowódcy  JRG Nr 1  Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,

- Pana  Łukasza Opszyńskiego    - Członka  Prezydium  Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP w Bobolicach, jednocześnie  reprezentujący  Nadleśnictwo Bobolice,

- Panią Ludmiłę Posełkiewicz – Dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Kłaninie,

- Pana  Tomasza  Niwińskiego    - reprezentującego   Nadleśnictwo  Tychowo,

- Panią  Barbarę Paczkowską – Sołtysa Sołectwa  Kłanino,

- Panią Ewę Kupczak – darczyńcę z Jadwiżyna,

- Pana  Bogdana Sobko i  Zespół „FLORIANKI”  z Kłanina,

Po powitaniu  odbyło się  wręczenie  medali  dla :

Złoty medal za zasługi dla  pożarnictwa  dla :

- dh Karol  Czarnecki,

Srebrny  medal za zasługi dla  pożarnictwa  dla :

- dh Ewa  Czarnecka

Brązowy  medal za zasługi dla  pożarnictwa  dla :

- dh Leman  Roma

- dh Łukasz  Bednarczyk

Wręczenia  medali dokonali: dh Jan Wójcik,  Pani Mieczysława  Brzoza i  Pan Marian Hermanowicz.

Następnie   odbyło się  wręczenie  upominków  dla  darczyńców  z   :

- Nadleśnictwa Bobolice, Nadleśnictwo Tychowo, Sołectwo Kłanino, Gminy  Bobolice, Powiatu Koszalińskiego  i  Pani Ewy  Kupczak. Wręczenia upominków  dokonali : dh Ireneusz Bednarczyk, dh Mariusz Walaszczyk.

Druh  Mariusz  Walaszczyk, dh Ireneusz Bednarczyk wręczyli    upominek  dla: dh Roberta  Pietruszki    za najwięcej wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych w 2018r.

Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie finansowe i plan działalności i plan finansowy  OSP na 2019r.  Obecni  na zebraniu jednogłośnie zatwierdzili  sprawozdania  oraz zatwierdzili plan działalności,  plan finansowy  OSP  na 2019r. oraz.  W dyskusji  głos  zabrali : Pan Szymon Wasiak, dh Jan Wójcik, Pani Mieczysława Brzoza, Pan  Marian Hermanowicz , Pan Łukasz Opszyński  i dh Ireneusz  Bednarczyk.

W sprawach  organizacyjnych  dokonano  zmian w składzie  Zarządu  i Komisji  Rewizyjnej.

Frekwencja  na zebraniu  sprawozdawczym OSP wyniosła  55,26%.

Zebranie  zakończyło  odprowadzenie  sztandaru i złożenie  meldunku przez druha Mariusza  Walaszczyka.  Następnie  wystąpił  zespół  „FLORIANKI „  z Kłanina.

 

Jan Wójcik

Opublikowano: 19 lutego 2019 07:08

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 391

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.