Wszystko o HIV/AIDS

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Od 10 maja br. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie realizowane jest zadanie w pn. „Wszystko o HIV/AIDS” dofinansowane ze środków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. Zadanie będzie realizowane w formie prelekcji oraz warsztatów edukacyjnych nt. problematyki HIV/AIDS dla uczniów z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno –Postresocjalizacyjnego w Darżewie. Prelekcje są bezpośrednio skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie, VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie, Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie i Zespołu Szkół nr 2 w Koszalinie, natomiast odbiorcami warsztatów edukacyjnych pn. „Z HIV i AIDS na Ty”- podopieczni Ośrodka w Darżewie. Całość zadania obejmuje swoim zakresem kompleks działań mających przyczynić się do wzrostu świadomości mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie przyczyn, działań zapobiegawczych, skutków, jak również potencjalnych zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem HIV/AIDS.Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego.Projekt jest zgodny z harmonogramem Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS opracowanym na lata 2017-2021

Opublikowano: 24 maja 2019 08:54

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 106

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.