Szanowni Boboliccy Seniorzy, przypominamy.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Boboliccy Seniorzy, od 10 maja 2019 r. na terenie  Gminy Bobolice funkcjonuje program „Bobolicka Karta Seniora”. Zasady programu określa  Uchwała NR V/55/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu „Bobolicka Karta Seniora”

            Bobolicka Karta Seniora jest kolejną formą wzbogacenia oferty dla osób starszych z terenu Gminy Bobolice . Skierowana jest to do osób, które osiągnęły 60 rok życia.  Wydawana jest w celu zwiększenia aktywności mieszkańców oraz dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, poprawy warunków bytowych dzięki wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg dla seniorów z Gminy Bobolice stosowanych przez: jednostki organizacyjne Gminy Bobolice, inne jednostki i instytucje publiczne, kluby sportowe i stowarzyszenia oraz firmy i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Bobolice.

            Wnioski o wydanie Karty oraz wykaz Partnerów oferujących ulgi można uzyskać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13, tel. 94 31877595.  

            Zapraszamy do składania wniosków.

 

 

 MGOPS w Bobolicach

Opublikowano: 11 września 2019 07:31

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 235

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.