Asystent osoby niepełnosprawnej

 (link otworzy duże zdjęcie)
Od października 2019 r. rusza program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
Usługi asystenta w szczególności polegać mogą na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie oraz / lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne . rozrywkowe / społeczne/ sportowe itp.);
b) wyjściu, powrocie oraz / lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c) zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
d) załatwieniu spraw urzędowych;
e) nawiązaniu kontaktu / współpracy x różnego rodzaju organizacjami;
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, kino, teatr, galerie sztuki, wystawy itp.).
W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także usługi o których mowa w Programach MRPiPS (Opieka wytchnieniowa, Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych).
Źródłem finansowania programu są pieniądze z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Na realizację programu ministerstwo rodziny przeznaczy w tym roku 30 mln zł, a w przyszłym – 50 mln zł. Środki pokrywać będą koszty wynagrodzenia asystentów, zakupów biletów komunikacji publicznej dla asystentów i koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów. O pieniądze z Funduszu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego.
Prosimy o zgłaszanie ewentualnych potrzeb do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach osobiście lub telefonicznie pod nr 94 3187595 w terminie do 15 października 2019 r, ze względu na termin składania wniosków.
Gmina Bobolice, w przypadku zainteresowania wystąpi do wojewody z wnioskiem o przyznania środków finansowych na realizację Programu.

MGOPS w Bobolicach

Opublikowano: 09 października 2019 14:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 128

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.