Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.

 (link otworzy duże zdjęcie)

 Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Bobolice w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Podstawą opracowania „Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, zwanego dalej ”Programem”, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz należy do zadań własnych gminy określonych w: art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm).

Czas trwania konsultacji: od 13 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r.

Uwagi do programu można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz uwag na:

  • adres poczty elektronicznej: promocja@bobolice.pl
  • do siedziby Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1,
    76-020 Bobolice

Wyniki konsultacji społecznych opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Bobolice.

  ZARZĄDZENIE Nr 129/2019 Burmistrza Bobolic z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

oraz   Projekt programu współpracy z NGO na 2020  dostępny na stronie: https://bobolice.pl/cms/19020/program_wspolpracy

Opublikowano: 20 listopada 2019 07:16

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 236

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.