Absolutorium, z zaufaniem i jednogłośnie. Wotum zaufania wobec burmistrza.

 (link otworzy duże zdjęcie)


Sesja absolutoryjna jest najważniejszą w roku, bowiem podczas jej obrad radni głosują nad wotum zaufania wobec burmistrza. Głosowanie nad wotum zaufania jak i absolutorium za wykonanie budżetu z roku poprzedniego odbywa się po przedłożeniu przez burmistrza raportu o stanie gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

Już po raz drugi Radni Rady Miejskiej w Bobolicach mieli możliwość debatowania nad raportem o stanie gminy, z którym zostali szczegółowo zapoznani przez Burmistrz Mieczysławę Brzozę. Z przedłożonym raportem oraz sprawozdaniem możecie Państwo zapoznać się poniżej (załącznik). Opisuje on stan finansów i realizację wszystkich programów i strategii. Dla każdego mieszkańca, to prawdziwe kompendium wiedzy na temat wszystkiego, co dzieje się w gminie.

Rada Miejska w Bobolicach podczas ostatniej sesji w dniu 30 czerwca 2020 roku jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Bobolic Mieczysławie Brzozie oraz zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe Gminy Bobolice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bobolice za 2019 rok. Pozytywną ocenę w kwestii rozliczenia ubiegłorocznego budżetu gminie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Podobne stanowisko zajęli Radni Komisji Rewizyjnej, którzy wnioskowali
o udzielenie absolutorium.

Za okazane zaufanie Burmistrz Mieczysława Brzoza podziękowała Radnym Rady Miejskiej w Bobolicach, podziękowała również dyrektorom
i kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom urzędu, sołtysom, a także całemu kierownictwu.

Ewelina Szymańska,

Inspektor ds. Obsługi Organów Gminy.

 

Raport o stanie gminy za 2019 rok

Sprawozdanie Burmistrza Bobolic z wykonania budżetu za rok 2019

 

Opublikowano: 01 lipca 2020 15:07

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

Sprawozdanie Burmistrza Bobolic z wykonania budżetu za rok 2019 [5.48 MB]

Raport o stanie gminy za 2019 rok [1.24 MB]

Wyświetleń: 247

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.