„Szkoła wolna od uzależnień – edycja 2020”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r. na terenie Gminy Bobolice jest realizowany projekt edukacyjny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Szkoła wolna od uzależnień – edycja 2020.”Projekt jest bezpośrednio skierowany do 100 uczniów kl. VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach, Szkoły Podstawowej w Darginii i Szkoły Podstawowej w Kłaninie i obejmuje swoim zakresem 16 godz. prelekcji w w/w placówkach. Tak dobrana grupa beneficjentów wynika z dużego zagrożenia tych osób możliwością uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Całość zadania obejmuje swoim zakresem kompleks działań mających przyczynić się do zmniejszenia używania środków psychoaktywnych przez młodych mieszkańców gminy Bobolice oraz wzrostu wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz większej świadomości beneficjentów nt. przyczyn, skutków, mechanizmów uzależnień jak również potencjalnych zagrożeń wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych. Realizacja zadania w znacznym stopniu przyczyni się do ograniczenia uzależnień wśród mieszkańców oraz rozprzestrzeniania zjawisk patologicznych na terenie gminy Bobolice.

 

Alina Sichowska

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Koordynator projektu

  Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Bobolice na realizację projektu
„Szkoła wolna od uzależnień - edycja 2020” w ramach działania „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

                                                                          

 

Opublikowano: 04 sierpnia 2020 13:56

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 81

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.