Pokonać bezdomność…., Edycja 2020

 (link otworzy duże zdjęcie)
Od 4 maja 2020r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie trwa realizacja zadania pn. „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł II: Aktywizacja, Cel: prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych” dofinansowany ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Działania zawarte w projekcie skierowane są bezpośrednio do 8 osób bezdomnych przebywających na terenie Ośrodka. W ramach programu beneficjenci zostaną objęci m.in. wsparciem case menagera i terapeuty uzależnień i coacha kariery, a także będą uczestniczyć w ergoterapii, warsztatach informatycznych, dogoterapii oraz kursach i szkoleniach zawodowych. Głównym celem realizacji zadania jest reintegracja społeczno-zawodowa osób bezdomnych poprzez szereg oddziaływań pozwalających na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych oraz wszelkich niezbędnych umiejętności potrzebnych na rynku pracy i w życiu codziennym. Wszystkie działania przewidziane w programie będą dostosowane do indywidualnych potrzeb, predyspozycji i możliwości fizyczno-psychicznych poszczególnych osób biorących udział w zadaniu. Uczestnictwo osób bezdomnych w programie jest dla nich szansą na nowe, lepsze życie, a objęcie ich kompleksowym wsparciemzagwarantuje wysoką efektywność resocjalizacyjną i readaptacyjną.

Alina Sichowska
Koordynator projektu 


Opublikowano: 05 sierpnia 2020 14:31

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 102

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.