680 - lecie nadania Bobolicom Praw Miejskich

 (link otworzy duże zdjęcie)

,,Bobolice z jubileuszem”

18 września br. na Rynku Miejskim w Bobolicach Mieszkańcy Gminy Bobolice wspólnie świętowali dwa ważne jubileusze. Przy dźwiękach bobolickiego hejnału w samo południe posadzono na rynku kolejnego kasztanowca ,,Drzewo Przyjaźni”, który został przekazany
przez partnerskie miasto Demmin jako dar od Mieszkańców Demmina. Przekazany kasztanowiec jest prezentem z okazji 680 – lecia nadania Bobolicom praw Miejskich oraz 25 – lecia współpracy naszych miast partnerskich: Bobolice – Demmin. Niestety ze względu na panującą na świecie sytuację epidemiczną przedstawiciele naszego partnerskiego miasta nie mogli przyjechać do Bobolic i wspólnie z nami świętować obchodzonego jubileuszu. Burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza w swoim przemówieniu odczytała życzenia, jakie otrzymaliśmy od Burmistrza Dr. Michaela Kocha z okazji jubileuszu. Warto zaznaczyć, że
w tym roku nasi sąsiedzi obchodzą również ważny dla nich jubileusz: 880 - lecia nadania praw miejskich.

,,,…Stary kasztan rynku strzeże, Dziejowidzem go nazwano,

Rośnie junior Bobodziejek, takie imię mu nadano.

Dąb Bubulczyk przy kościele jubileusz przywołuje,

A Papieski Dąb swą mocą na miasteczko promieniuje…”

 

Burmistrz Bobolic podczas uroczystości podziękowała Annie i Andrzejowi Nowackim za przekazanie w darze dla Mieszkańców Bobolic kasztanowca, który został już zasadzony
z okazji jubileuszu w dniu 17 kwietnia br. (w dniu nadania praw miejskich – 17.04.1340 r.)
na Rynku Miejskim w Bobolicach. Otrzymał on nazwę ,,BOBODZIEJEK” a pomysłodawcą imienia był Pan Paweł Lewiński – mieszkaniec Kalisza – autor książki pn. ,,Trzebień -  tajemnice z dzieciństwa”. 

Kulminacyjnym momentem uroczystości było posadzenie kolejnego kasztanowca ,,Drzewa Przyjaźni”, tego uroczystego momentu dokonała burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza, przewodniczący Rady Miejski w Bobolicach Franciszek Łobocki oraz zastępca burmistrza – Grażyna Wiater.  O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Bobolicka ,,Kapela Ludowa”, która przygotowała specjalnie na tę uroczystość utwory o Bobolicach. Dzieci
i młodzież ze Szkoły Podstawowej im.  Henryka Sienkiewicza w Bobolicach  pod kierunkiem nauczyciela Pani Anny Malazdry zaprezentowały wierszem pisaną historię Bobolic autorstwa Pana Janusza Koczkodaja – wieloletniego mieszkańca miasta Bobolice.  Kolejnym ważnym elementem programu było wręczenie przez Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisława Wziątka Honorowych Odznaczeń Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego. Złotą Odznakę Gryfa przyznano: Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych z okazji 15 -  lecia działalności, Jolancie Stępień – kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach z okazji jubileuszu 30 – lecia działalności w sferze pomocy społecznej na terenie Gminy Bobolice, Srebrną Odznakę otrzymało Koło Liga Obrony Kraju z okazji jubileuszu 70 – lecia powstania LOK oraz Anna Malazdra Sekretarz Towarzystwa Ekologiczno – Kulturalnego w Bobolicach za działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy.  

Na Rynku Miejskim Nadleśnictwo Bobolice w ramach ogólnopolskiej akcji #sadziMy przygotowało i rozdawało sadzonki drzew: świerka, buka oraz dębu wpisując się również w organizację obchodzonego jubileuszu. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele Towarzystwa Ekologiczno – Kulturalnego w Bobolicach przekazali obecnym  przygotowane specjalnie na tą uroczystość ,,Ilustrowane Kalendarium
Bobolic”, które zawiera najważniejsze wydarzenia z historii Bobolic. Na podsuwanie  uroczystości w Muzeum Regionalnym w Bobolicach przygotowano dwie wystawy
z okazji tego niezwykłego jubileuszu. Pierwsza wystawa fotograficzna pod nazwą ,,Dawno temu nad Chocielą..." autorstwa miejscowego fotografa artysty - Zasłużonego Gminy Bobolice Pana Witolda Rączki, który od wielu lat towarzyszy wydarzeniom kulturalnym miasta, wzniosłym uroczystościom rodzinnym i jest zawsze tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla historii naszego regionu. Druga wystawa nosi nazwę: „Nasza Mała Ojczyna – Bobolice, pokaż, że kochasz!” - Prace na tę wystawę przygotowano podczas międzypokoleniowych, integracyjnych warsztatów artystycznych zorganizowanych
w Środowiskowym Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach. Już dziś zapraszamy do Muzeum. Wystawa czynna do 2 października br.

Dziękujemy wszystkim osobom: Anicie Jasińskiej (prowadzącej), Januszowi Koczkodajowi (wierszem pisanej historii Bobolic), członkom Bobolckiej ,,Kapeli Ludowej”, Annie Malazdrze oraz uczniom SP Bobolice (za przygotowanie prezentacji wiersza Pana Janusza Koczkodaja), Annie i Andrzejowi Nowackim (darczyńcom Bobodziejka) i instytucjom, w tym w szczególności: Prezesowi - Zdzisławowi Czarneckiemu oraz Pracownikom Gminnego Zakładu Komunalnego w Bobolicach, Dyrektorowi – Izabeli Helman oraz Pracownikom MGOK w Bobolicach, Kierownikowi Muzeum Regionalnego w Bobolicach – Monice Gołuckiej, Kierownikowi – Indze Lewickiej, Pracownikom oraz Uczestnikom Terapii Zajęciowej Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Odnowa” w Bobolicach, Nadleśnictwu Bobolice, Pracownikom Urzędu Miejskiego w  Bobolicach a w szczególności Pani Wiolecie Stręciwilk oraz Renacie Jarzyńskiej, mediom za zaangażowanie i wkład włożony w organizację tego niezwykle ważnego dla wszystkich mieszkańców wydarzenia.

,,,…Osiem bobolickich wieków, to historii piękna karta,

Dalsze lata i historia wciąż przed miastem jest otwarta.

Siłą miasta jego ludzie, ludzie, którzy je kochają

O przyszłości jego myślą, jego losy pamiętają…

 

Fragmenty wiersza Pana Janusza Koczkodaja

Opublikowano: 23 września 2020 11:21

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 146

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.