Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Bobolice w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawą opracowania „Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, zwanego dalej ”Programem”, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817.) oraz należy do zadań własnych gminy określonych w: art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875).

Czas trwania konsultacji: od 9 listopada 2017 r. do 20 listopada 2017 r.

Uwagi do programu można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz uwag na:

  • adres poczty elektronicznej: promocja@bobolice.pl
  • do siedziby Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1,
    76-020 Bobolice

Wyniki konsultacji społecznych opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Bobolice.

Poniżej do pobrania projekt programu oraz formularz uwag.

{file20024} - Zarządzenie Nr 137 2017 z 9.11.2017 dotyczący konsultacji projektu programu współpracy na 2018 r.

{file20025} - Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

{file20026} - Załącznik do ZARZĄDZENIA 137_o_konsultacjach_Programu_2018- 9.11.2017

Opublikowano: 20 listopada 2017 12:12

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Zarządzenie Nr 137 2017 z 9.11.2017 dotyczący konsultacji projektu programu współpracy na 2018 r [76.38 KB]

PROJEKT_Program_wspolpracy_z_NGO_2018 [261 KB]

Załącznik do ZARZĄDZENIA 137_o_konsultacjach_Programu_2018- 9.11.2017 [36.5 KB]

Wyświetleń: 284

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.