Terminy świadczenia z pomocy społecznej

 (link otworzy duże zdjęcie)

I N F O R M A C J A

       Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach   i n f o r m u j e, że w grudniu 2017 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w następujących terminach:

  • zasiłki stałe-13.12.2017
  • zasiłki okresowe- 14.12.2017
  • zasiłki celowe – 15.12.2017

Prosimy o terminowy odbiór świadczeń.

                                                    Jolanta Stępień

                                                       Kierownik

                                                 MGOPS w Bobolicach

Opublikowano: 15 grudnia 2017 11:27

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 381

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.