Konkurs fotograficzny „Drzewa robią dobry klimat na wsi”

 (link otworzy duże zdjęcie)

W ramach realizacji projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „Drzewa robią dobry klimat na wsi”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół rolniczych i ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i szkół podstawowych. Ma na celu zachęcenie młodzieży do obserwacji przyrody najbliższego otoczenia, wzbudzenie zainteresowania różnorodnością biologiczną, siedlisk funkcjonujących w sąsiedztwie, użytkowanych pól, naukę rozpoznawania podstawowych gatunków roślin i zwierząt występujących na miedzach, ugorach, w zadrzewieniach śródpolnych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie:

- Zdjęcia o minimalnej wielkości 1280x1024 pikseli przedstawiającego aleje drzew na polach uprawnych, zadrzewienia śródpolne, miedze i skraje pól, stanowiące siedliska dla owadów i ptaków itp.

- Karty zgłoszeniowej.

- Zgody rodzica, opiekuna na publikację zdjęcia.

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać na adres k.golebiowska.zielonaakcja@onet.pl do 8 marca 2018 r.

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej http://www.pszczoly.zielonaakcja.pl/dzialania-zadrzewienia/konkursy/item/149-konkurs-fotograficzny-%E2%80%9Edrzewa-robi%C4%85-dobry-klimat-na-wsi%E2%80%9D.html

Opublikowano: 05 lutego 2018 13:14

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Załączniki:

Regulamin konkursu [341.5 KB]

Karta zgłoszeniowa [334.5 KB]

Zgoda opiekuna [332 KB]

Wyświetleń: 402

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.