KOMUNIKAT O OGRANICZENIU KORZYSTANIA Z WODY Z WODOCIĄGU od 30.05.2018 r. do 09.06.2018 r. dotyczy miejscowości: Kłanino, Jadwiżyn, Kępiste, Ubiedrze.

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Informujemy odbiorców wody korzystających z wodociągu, że w związku z trudną sytuacją pogodową, prosimy o czasowe ograniczenie w korzystaniu z wody z wodociągu w godzinach od 6.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 23.00.
Apelujemy o nie używanie wody z wodociągu do celów innych niż socjalno-bytowe, tj. m.in. do podlewania upraw i trawników, napełniania basenów i innych zbiorników wodnych.
Informujemy że nie stosowanie się do wyżej wskazanych zasad może spowodować pogorszenie się jakości wody, spadek ciśnienia lub spowodować przerwy w dostawie wody.
Jednocześnie informujemy że nieuprawnione korzystanie z hydrantów wodnych stanowi przestępstwo i ujawnienie takich przypadków będzie skutkowało powiadomieniem właściciela wodociągu oraz organów ścigania.


Burmistrz Bobolic
Mieczysława Brzoza

Opublikowano: 09 czerwca 2018 15:09

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Wyświetleń: 379

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.