Okres zasiłkowy 2018/2019 – świadczenia dla rodzin

 (link otworzy duże zdjęcie)
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że wnioski o ustalenie prawa do:
– świadczenia wychowawczego z rządowego Programu „Rodzina 500+”,
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
– zasiłki rodzinne,
- specjalne zasiłki opiekuńcze,
- „Dobry Start” dla ucznia
będą przyjmowane:
-od 1 lipca 2018r. drogą elektroniczną za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP,
-od dnia 1 sierpnia 2018r. osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Głowackiego 7 b/c.
W okresie zasiłkowym 2018/2019 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2017, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku. Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku.
Osoby, które w 2017 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej do ww. wniosków muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
 
Zapraszam do składania wniosków.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS

Opublikowano: 31 sierpnia 2018 08:01

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 472

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.