Ogłoszenie odbiór odpadów wielkogabarytowych i innych problematycznych

 (link otworzy duże zdjęcie)

 Ogłoszenie

 odbiór odpadów wielkogabarytowych

i innych problematycznych

w ramach funkcjonowania mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

odbędzie się od godz. 700 w dniu:

13 października 2018 roku (sobota)

z terenu całego miasta i gminy Bobolice.

Przypominamy, że nie wystawiamy do odbioru: okien, ram okiennych ani szkła okiennego, opon samochodowych w liczbie większej niż 4 sztuki, elementów pochodzących z demontażu pojazdów samochodowych (np. foteli samochodowych, podsufitki itp.), odpadów związanych z działalnością rolniczą (np. opon od ciągników itp.), dużej ilości gruzu.

 

Odbierane będą:

  1. meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. materace, kanapy, sofy, krzesła, pralki, lodówki, kuchenki, telewizory);
  2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. komputery, radioodbiorniki, żelazka, kalkulatory, telefony, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym żarówki, świetlówki, termometry, przełączniki itp.);
  3. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory;
  4. zużyte kartridże i tonery, taśmy;
  5. odpady rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów i rozbiórek;
  6. odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków           do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, pojemniki                          po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, chemikalia, przepracowane oleje i inne);
  7. tekstylia i odzież, zużyte opony, metal, opakowania wielomateriałowe.


 

Powyższe odpady można również oddać nieodpłatnie do stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK zlokalizowanego na terenie przyległym do nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Boboliczki.

Stacjonarny PSZOK czynny jest:

środa: 1030 ÷ 1630

sobota: 800 ÷ 1400

 tel. 502 - 744 - 188


Opublikowano: 10 października 2018 10:49

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 311

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.