Klub Aktywnej Integracji Społeczno – Zawodowej w Szczecinie

 (link otworzy duże zdjęcie)
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie od października 2018 r. realizuje projekt pn: „Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.2.
Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami z terenu Województwa Zachodniopomorskiego zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych oraz skorzystaniem z form reintegracji zdrowotnej i społecznej.
W ramach Klubu Aktywnej Integracji Społeczno- Zawodowej w Szczecinie uczestnicy projektu skorzystają z następujących form wsparcia:
• treningów rozwoju interpersonalnego
• indywidualnej terapii psychologicznej
• terapii rodzinnej
• poradnictwa prawnego
• terapii uzależnień/socjoterapii
• aktywnej terapii ruchowej/rehabilitacji/gimnastyki
• warsztatów aktywizacji zawodowej
• szkoleń zawodowych kończących się egzaminem zewnętrznym
• 3-miesięcznego stażu w przedsiębiorstwie
• pośrednictwa pracy
Udział w projekcie jest bezpłatny.
W ramach projektu organizator zapewnia: refundację kosztów dojazdu do Szczecina, materiały dydaktyczne, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie:https://www.twp.szczecin.pl/projekty/dzialanie-7-2-klub-aktywnej-integracji-spoleczno-zawodowej-w-szczecinie
Skan podpisanych dokumentów rekrutacyjnych można przesłać na adres e-mail: projekty7286@twp.szczecin.pl

MGOPS Bobolice

Opublikowano: 11 października 2018 11:05

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 192

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.