Terminy wypłat świadczeń MGOPS

 (link otworzy duże zdjęcie)

I N F O R M A C J A

   Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach i n f o r m u j e, że w grudniu 2018 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w następujących terminach:

  • zasiłki stałe-12.12.2018
  • zasiłki okresowe- 13.12.2018
  • zasiłki celowe – 14.12.2018

Prosimy o terminowy odbiór świadczeń.

                                                                                                           Jolanta Stępień
                                                                                                            Kierownik
                                                                                                             MGOPS w Bobolicach

Opublikowano: 14 grudnia 2018 09:02

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 392

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.