MGOPS INFORMUJE

 (link otworzy duże zdjęcie)

I N F O R M A C J A

       Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach   i n f o r m u je, że w  grudniu 2018 roku wnioski o pomoc wraz z dokumentacją pracownicy socjalni będą przyjmować do dnia 11 grudnia 2018 roku.

                                                                              Jolanta Stępień

                                                                                Kierownik

                                                                            MGOPS w Bobolicach

Opublikowano: 06 grudnia 2018 13:02

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 175

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.