Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zaprasza do udziału w projekcie pn. ,,BYĆ JAK MASTERCHEF”

 (link otworzy duże zdjęcie)

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE
- osoby w wieku 18- 67 lat z województwa zachodniopomorskiego;
- osoby niepracujące (niezarejestrowane w PUP);
- osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub z programu PO PŻ 2014- 2020 (tzw. program wydawania żywności);

Realizatorzy projektu oferują:

SZKOLENIA
- kucharz; pomoc kuchenna; kelner/ka; pizzerman; piekarz/cukiernik; masarz/wędliniarz.
W ramach szkoleń zawodowych oferowane będzie stypendium szkoleniowe w kwocie 6,65 zł netto
za 1 godzinę szkolenia oraz ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

STAŻE ZAWODOWE
Po ukończeniu szkolenia zawodowego uczestnicy mogą przystąpić do stażu zawodowego
u pracodawcy. Staż trwa 6 miesięcy, a uczestnik otrzymuje wynagrodzenie stażowe w wys. 1800,00 zł netto za pełny przepracowany miesiąc.
 
Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13, email : mgops@bobolice.pl, nr tel. 94 31-87-713, 94 31-87-595 lub o bezpośredni kontakt z przedstawicielem Koła Koszalińskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
MGOPS w Bobolicach

Opublikowano: 20 marca 2019 12:51

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 130

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.