Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zaprasza do udziału w projekcie p.n. ,,Centrum wsparcia społeczno-zawodowego szansą na asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym”

Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

zaprasza do udziału w projekcie

p.n. ,,Centrum wsparcia społeczno-zawodowego szansą na asymilację społeczną osób

zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym”

 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE

- osoby w wieku 18- 67 lat z województwa zachodniopomorskiego;

- osoby niepracujące (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP);

- osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub z programu PO PŻ 2014- 2020 (tzw. program wydawania żywności);

- osoby nie posiadające prawa do lokalu mieszkaniowego.

Realizatorzy projektu oferują:

SZKOLENIA

- kucharz; pomoc kuchenna; pracownik profesjonalnego sprzątania; opiekun osoby starej, chorej
i niepełnosprawnej; kosmetyczka; fryzjer; inne wg zapotrzebowania;

W ramach szkoleń zawodowych oferowane będzie stypendium szkoleniowe w kwocie 6,65 zł netto
za 1 godzinę szkolenia oraz ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

STAŻE ZAWODOWE

Po ukończeniu szkolenia zawodowego uczestnicy mogą przystąpić do stażu zawodowego
u pracodawcy. Staż trwa 6 miesięcy, a uczestnik otrzymuje wynagrodzenie stażowe w wys. 1500,00 zł netto za pełny przepracowany miesiąc.

            Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13, email : mgops@bobolice.pl, nr tel. 94 31-87-713, 94 31-87-595 lub o bezpośredni kontakt z przedstawicielem Koła Koszalińskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

MGOPS w Bobolicach

 

 

Opublikowano: 20 marca 2019 12:54

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 139

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.