Start na lepsze jutro

 (link otworzy duże zdjęcie)

Projekt „Start na lepsze jutro!” realizowany przez Fundacja Green Europe z Białogardu, w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych w regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Podziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do 46 młodych osób kobiet i mężczyzn (4 grupy średnio po 12 osób), które:
- są w wieku 18-29 lat, - zamieszkują na terenie woj. zachodniopomorskiego w tym z miast średnich lub miast tracących funkcje gospodarcze w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
- nie uczestniczą w kształceniu w trybie formalnym stacjonarnym,
- w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się, nie uczestniczyły w szkoleniu, - są bierne zawodowo,
- są osobami niezarejestrowanymi w ewidencji urzędu pracy,
- są osobami, które pragną uzyskać kwalifikacje zawodowe i zdobyć zawód.
W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące wsparcie:
1. Doradztwo zawodowe indywidualne 4 godz./os. (2 x 2h/1UP)
2. Doradztwo zawodowe grupowe 4 godz./grupę (grupa śr. 10 os.)
3. Kompleksowe pośrednictwo pracy (pośrednik pracy), 4 godz./UP (4 x 1h/UP)
4. Szkolenia zawodowe zgodne z IPD sporządzonym przez doradcę zawodowego, szkolenie zawodowe śr. 80 godz./os.
5. Catering
6. Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe
7. Ubezpieczenie NNW dla uczestników projektu
8. Badania medycyny pracy
9. Staż zawodowy 3 do 5-miesięcy, stypendium miesięczne w wys.1017,40 zł netto

Zespół projektu „Start na lepsze jutro”: Tel/fax: 94 311 01 31 lub 734 193 431 lub e-mail: info@FundacjaGreenEurope.pl biuro: Plac Wolności 5, 78-200 Białogard.

Opublikowano: 14 sierpnia 2019 12:49

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 185

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.