Biblioteka już otwarta

 (link otworzy duże zdjęcie)

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
PRACOWNIKA W KONTAKCIE Z CZYTELNIKIEM W MIEJSKO - GMINNEJ
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BOBOLICACH

 • Wypożyczalnia i czytelnia biblioteki będą nieczynne dla odwiedzających.
 • Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek, do odwołania zbiory biblioteczne podaje tylko i wyłącznie bibliotekarz przy wejściu głównym do budynku. Czytelnie i stanowiska komputerowe również nie będą udostępniane dla czytelników.
  Nie wypożyczamy czasopism.
 • Zwrot i wypożyczanie książek odbywać się będzie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź e-mailowym. Przekazanie książek nastąpi przy wejściu głównym do budynku.
 • Pracownicy obsługują czytelników z zachowaniem wszystkich środków ostrożności                    (w przyłbicach lub maseczkach i w rękawiczkach). Rękawiczki można zdjąć podczas przerwy w pracy.
 • Po każdej czynności zwrotu i wypożyczania książek dezynfekowane będą powierzchnie, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych. Zalecamy regularne wietrzenie pomieszczeń. Po zakończonym dniu pracy należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura               i myszka, włączniki świateł czy biurka. Ponadto obowiązkowa jest dezynfekcja rąk po każdym wejściu do biblioteki.
 • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są odpowiednio zabezpieczone                         i oznakowane, tak, aby po okresie kwarantanny łatwo było przenieść je do wypożyczenia. Następnie umieszczone zostają w specjalnie przygotowanej skrzynce i poddawane  3 - dniowej kwarantannie.
 • Po 3 - dniowej kwarantannie książki zostają odpisane z kont czytelników i ponownie przeznaczone są do wypożyczenia.
 • Pracownik w kontakcie z czytelnikiem zobowiązany jest do zachowania odpowiedniego dystansu przestrzennego (min. 2 metry).
 • Toaleta będzie nieczynna dla zwiedzających, będą z niej korzystać tylko i wyłącznie pracownicy. W toalecie zapewnione zostaną środki higieny tj. mydło, ręcznik itp. Umieszczona zostanie również instrukcja mycia i dezynfekcji rąk oraz zdejmowania i zakładania maseczki i rękawiczek.

 

Dodatkowe informacje:

Powierzchnia użytkowa Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach wynosi 178 m2, na którą przypada 3 pracowników merytorycznych i 1 pracownik gospodarczy.

Powierzchnia użytkowa filii biblioteki w Dargini wynosi 101 m2, na którą przypada                     1 pracownik merytoryczny.

Dysponujemy jednym stanowiskiem do wypożyczania książek , więc jednocześnie                          w  bibliotece może przebywać tylko jeden czytelnik.

Opublikowano: 19 maja 2020 10:08

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 69

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.