Zmiany nazw ulic w Bobolicach

 (link otworzy duże zdjęcie)

Obowiązująca od września ubiegłego roku ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744) wymusza na gminach wprowadzenie zmian w dotychczasowych nazwach ulic. Zmiana ta dotyczy trzech ulic,
tj. ul. Świerczewskiego, ul. Sawickiej i ul. Wandy Wasilewskiej. Zmianę należy wykonać do końca września tego roku, w przeciwnym razie zmiany dokona wojewoda.
Procedurę przeprowadzenia tych zmian w naszym mieście reguluje Zarządzenie Burmistrza Bobolic nr 19/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. Na jego podstawie przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami ul. Świerczewskiego i ul. Sawickiej.
W przypadku ul. Wandy Wasilewskiej konsultacje nie będą przeprowadzane, ze względu na fakt, iż ulica ta jest niezamieszkała.
Konsultacje zostaną przeprowadzone za pomocą formularza ankiety. Formularz ten będzie zawierał kilka propozycji nazw, na które można oddać swój głos. Będzie również możliwość wpisania własnej propozycji nazwy. Formularz ankiety w wersji papierowej zostanie dostarczony pocztą wszystkim mieszkańcom ul. Świerczewskiego i ul. Sawickiej. Natomiast w wersji elektronicznej zostanie udostępniony na stronie www.bobolice.pl. Wypełnione formularze można dostarczyć poprzez: wrzucenie do urn znajdujących się
w sklepie „LEWIATAN” przy ul. Langiewicza i w siedzibie Urzędu Miejskiego (parter)
w Bobolicach lub wysłanie drogą elektroniczną na adres ankieta@bobolice.pl.
Dlatego serdecznie zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany dotychczasowej nazwy ulic. To Wasz głos zdecyduje, jaką nową nazwę będzie nosiła Wasza ulica.
O wynikach konsultacji będziemy Państwa informować na stronie www.bobolice.pl
w zakładce Ważne dla Boboliczan oraz w Bobolickich Wiadomościach Samorządowych.
Planowany termin przeprowadzenia konsultacji: od 15 marca do 31 marca br.

Magdalena Pachołek

Opublikowano: 03 marca 2017 10:02

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 963

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.