Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

 (link otworzy duże zdjęcie)

PRZEWODNICZĄCY RADY  MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

zawiadamia, że na dzień 30 stycznia 2018 roku na godzinę 1000 zwołał XXXIII

sesję Rady Miejskiej w Bobolicach.

Sesja odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bobolicach.   

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.12.2017 r.

3. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

5. Podjęcie uchwał  w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

2) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Bobolice i jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych;

3) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kurowie gm. Bobolice;  

4) zmiany Uchwały Nr XXXII/279/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Bobolice;   

5)  planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Bobolicach na rok 2018.  

6. Trybuna sołecka.

7. Trybuna obywatelska.

8. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.

9. Zakończenie obrad.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  

     Marek Golas

Opublikowano: 30 stycznia 2018 12:47

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 453

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.