V edycja konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”

 (link otworzy duże zdjęcie)
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza V edycję konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”. Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży w zakresie:
- poszukiwania produktów/potraw tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu,
- wskazania kulinarnych odrębności kulturowych pielęgnowanych w rodzinnych domach,
- kultywowania tożsamości regionalnej,
- pielęgnowania kulinarnych więzi międzypokoleniowych.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Proponowane wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży, których zadaniem jest udokumentowanie „smaków”, poprzez ich wyszukiwanie np. w rodzinnych dokumentach, pamiątkach, zdjęciach, literaturze, rozmowach z rodzicami, dziadkami. Opis danego produktu, przepis, jego charakterystyczne cechy uczniowie mają przedstawić na pisemnych zgłoszeniach, a tradycję pielęgnowaną w danej rodzinie od co najmniej dwóch pokoleń, potwierdzić za pomocą wyżej wymienionych materiałów źródłowych. Jednym z punktowanych elementów konkursu jest przedstawienie na współczesnym zdjęciu walorów estetycznych produktu/potrawy. Ten punkt konkursu zachęca uczniów do wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami, podpytywania o rodzinne tradycje kulinarne oraz uwiecznienia na zdjęciu swojego dzieła gastronomicznego. Jeden uczestnik może przesłać do konkursu tylko jedno pisemne zgłoszenie, opisujące produkt/potrawę.
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 23 marca 2018 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Konkurs „Poszukiwacze Smaków”. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu: (91) 44 10 233 lub e-mailem: pmakatun@wzp.pl. V edycja konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”

Szczegółowe informacje wynikające z Uchwały Nr 52/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia i pokrycia kosztów organizacji V edycji konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”, znajdują się na stronie: http://www.bip.wzp.pl/artykul/v-edycja-konkursu-pn-poszukiwacze-smakow.

Opublikowano: 01 lutego 2018 09:21

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 296

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.