Dofinansowanie ZABYTKI 2018

 (link otworzy duże zdjęcie)

BURMISTRZ BOBOLIC –

 

              na podstawie uchwały nr XVIII/168/08  Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie określania zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w dniu 15.01.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na: 

dofinansowanie ze środków Gminy Bobolice projektów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
w roku 2018.

Na realizację powyższego zadania przeznacza się z budżetu Gminy Bobolice środki finansowe
w wysokości: 5.000.00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Oferty przyjmowane będą do dnia 05.04.2018 r. do godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim w Bobolicach
(decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

         Wszelkie niezbędne informacje i załączniki znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Bobolicach: www.bobolice.pl, w zakładce BIP (Finanse gminy - Dotacje na zabytki). Ewentualną pomoc otrzymają Państwo w Urzędzie Miejskim w  Bobolicach, w pokoju nr 17 lub pod nr tel. 0-94 345 84 23.

 

Burmistrz Boblic

Mieczysława Brzoza

 

                                                                                              

Opublikowano: 05 kwietnia 2018 12:26

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

wniosek_2018_zabytki.doc [43.5 KB]

Wyświetleń: 370

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.