Zawiadiadomienie o sesji Rady Miejskiej

 (link otworzy duże zdjęcie)

PRZEWODNICZĄCY RADY  MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

zawiadamia, że na dzień 16 października 2018 roku na godzinę 1000 zwołał XLII

sesję Rady Miejskiej w Bobolicach.

Sesja odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bobolicach.   

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.09.2018 r.

3. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.

4. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2018 rok.  

5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018.

6. Podsumowanie kadencji 2014-2018, w tym działań wpływających na rozwój gminy.

7. Podjęcie uchwał  w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

2) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2018-2035;  

3) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4) opłaty od posiadania psów;

5) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej;

6) utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Bobolicach;

7) ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bobolicach;

8) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych oraz sposobu ich rozliczania; 

8. Trybuna sołecka.

9. Trybuna obywatelska.

10. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.

11. Zakończenie obrad.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  

     Marek Golas

Opublikowano: 16 października 2018 15:16

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 222

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.