„Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE"

 (link otworzy duże zdjęcie)
Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE

Firma KOMPASS INVEST Sp. z o. o. z Poznania realizuje projekt „Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”.
 
Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo (44 kobiet i 36 mężczyzn), o niskich kwalifikacjach, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących tereny Specjalnej Strefy Włączenia woj. zachodniopomorskiego. W ramach realizacji projektu przewidujemy takie formy wsparcia jak:
• Indywidualne doradztwo zawodowe (w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania);
• Darmowe kursy zawodowe (dostosowane do potrzeb uczestników), w ramach których wypłacamy stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu;
• Indywidualne pośrednictwo pracy;
• Płatne 3-miesięczne staże zawodowe oraz zwrot kosztów dojazdu za dojazd na staż;
• Ubezpieczenie ZUS na czas trwania kursu zawodowego oraz stażu zawodowego
• Ubezpieczenie NNW w trakcie trwania stażu zawodowego oraz kursu zawodowego.
 
Więcej informacji:
tel. 510 798 146
e-mail: kukarierze-zachpom@kompass-consulting.pl
j.lichacz@kompass-consulting.pl
http://facebook.com/ku-karierze

Opublikowano: 04 grudnia 2018 11:31

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 270

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.