Zapraszamy do udziału w konkursie na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie „Kierunek – bezpieczna rodzina”.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uwaga! Zmiana terminu składania prac konkursowych!

Konkurs na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie „Kierunek – bezpieczna rodzina”

             Burmistrz Bobolic przedłuża termin składania prac konkursowych w konkursie na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie „Kierunek – bezpieczna rodzina”. Jego celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej problemu przemocy w rodzinie oraz propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu: „Kierunek – Bezpieczna rodzina” dofinansowanego ze środków Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" – edycja 2018.

Prace konkursowe należy przesyłać lub składać osobiście na płycie DVD lub CD do 16 listopada 2018 roku do godz. 13.00 na adres: Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice z dopiskiem: Konkurs na film / spot „Kierunek – Bezpieczna rodzina” (decyduje data wpływu). Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian.

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców gminy Bobolice. Przygotowane prace mogą być złożone przez osoby indywidualne lub grupy osób. Zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

A – klasy IV - VII,

B – klasy VIII i III odziały gimnazjalne,

C- młodzież ponadgimnazjalna i dorośli.

 

Regulamin dostępny jest na stronie www.bobolice.pl, www.mgops.bobolice.pl

 

Opublikowano: 16 listopada 2018 11:53

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Regulamin_konkurs_spot_film_Kierunek bezpieczna rodzina [164.5 KB]

Wyświetleń: 169

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.