Odbiór odpadów wielkogabarytowych i innych problematycznych z terenu gm. Bobolice

 (link otworzy duże zdjęcie)
Odbiór odpadów wielkogabarytowych i innych problematycznych z terenu gm. Bobolice
w ramach funkcjonowania mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbędzie się od godz. 7.00 w dniu: 16 marca 2019 roku (sobota).
Odbierane będą:
1. meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. materace, kanapy, sofy, krzesła, pralki, lodówki, kuchenki, telewizory);
2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. komputery, radioodbiorniki, żelazka, kalkulatory, telefony, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym żarówki, świetlówki, termometry, przełączniki itp.);
3. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory;
4. zużyte kartridże i tonery, taśmy;
5. odpady rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów i rozbiórek;
6. odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, chemikalia, przepracowane oleje i inne);
7. tekstylia i odzież, zużyte opony, metal, opakowania wielomateriałowe.
Powyższe odpady można również oddać nieodpłatnie do stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK zlokalizowanego na terenie przyległym do nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Boboliczki.

Stacjonarny PSZOK czynny jest: w środy w godz.: 10.30 ÷ 16.30 oraz w soboty: 8.00 ÷ 14.00
tel. 502 - 744 – 188

Opublikowano: 14 marca 2019 10:13

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 137

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.