DOTACJE DO WAPNOWANIA GLEB:

 (link otworzy duże zdjęcie)
Za niespełna miesiąc rolnicy będą mogli zacząć składać wnioski w programie wapnowania gleb, który potrwa do 2023 roku. W tym czasie gospodarz z dotacji skorzysta raz na danej działce. Przeznaczono na ten cel ponad 300 mln zł. W ten sposób ministerstwo środowiska razem z resortem rolnictwa chce wesprzeć działania regeneracyjne gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.
Rusza ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. 1 lipca podpisano porozumienie pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie.

Kto może skorzystać z dotacji do wapnowania?
Pomoc jest skierowana do rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5). Dotacje do zakupu wapna będą zależały od wielkości gospodarstwa. Kolejna ważna sprawa - Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Dofinansowanie wapnowania dla danej działki ewidencyjnej będzie udzielone nie częściej niż raz na 4 lata.

- Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie zostanie uproszczony system składania wniosków i przyznania dofinansowania dla rolników - mówił podczas wspólnej konferencji prasowej Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.

Nabór wniosków w ramach programu w regionalnych stacjach chemiczno-rolniczych rozpoczyna się 1 sierpnia.
- Cieszę się, że współpraca pomiędzy Ministerstwem Środowiska, a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi układa się wzorowo. To nasza kolejna dobra inicjatywa wsparcia dla rolników. Dzięki wspólnej pracy możemy podnieść poziom rozwoju wsi - powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.
Stawki dopłat do wapnowania. Kwota dofinansowania zależnie od powierzchni:
- do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
- do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
- do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.
W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika. Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie dofinansowana.

Dofinansowanie do zakupu wapna udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Opublikowano: 23 lipca 2019 09:37

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 210

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.