INFORMACJA O wnoszenia opłat za przedłużenie okresu ważności miejsc pochówku

 (link otworzy duże zdjęcie)

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach – Administrator
cmentarzy komunalnych Gminy Bobolice –

przypomina dysponentom / opiekunom grobów o obowiązku wnoszenia opłat za przedłużenie okresu ważności miejsc pochówków oraz miejsc rezerwowych po upływie okresu 20 lat od ostatniej opłaty lub od daty pochówku.

 Osoby zainteresowane mają prawo wnieść stosowną opłatę po wystawieniu faktury w biurze
Administratora w Bobolicach przy  ul. Reymonta  3  w  dni powszednie 

w  godz. od 7 ³º do 14 ³º.

Kontakt telefoniczny : 94 3187409.

Opublikowano: 08 listopada 2019 09:59

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 533

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.