Pomoc żywnościowa

 (link otworzy duże zdjęcie)
Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2019, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzina najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom i rodzinom spełniającym kryteria ustalone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:
 - 1.402,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących
- 1.056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Program będzie realizowany jak dotychczas przez Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP w Bobolicach, ul. Kościelna 1. W okresie październik 2019 – lipiec 2020 pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej osobom spełniającym kryteria.
Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP w Bobolicach rozpoczyna wydawanie żywności od 27.01.2020 (poniedziałek) w godz. od 9.00 do 12.00.


Jolanta Stępień
Kierownik Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach


Opublikowano: 23 stycznia 2020 12:09

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 87

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.