Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej przystąpi do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Nowa edycja - Podprogram 2020 - powinna rozpocząć się na przełomie listopada i grudnia.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzina najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Podprogramu 2019 udzielana była osobom i rodzinom spełniającym kryteria ustalone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1402,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących, 1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie). Nie są jednak jeszcze znane oficjalne wytyczne do Podprogramu 2020.

Program będzie realizowany jak dotychczas przez Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP w Bobolicach, ul. Kościelna 1.

Jak tylko program zostanie uruchomiony niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

 

Jolanta Stępień

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bobolicach

Opublikowano: 15 października 2020 12:53

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 49

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.