PROJEKT ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU PRZY UL. POCZTOWEJ W BOBOLICACH.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa w ul. Pocztowej poprawiamy organizację ruchu według przedstawionego na rysunku projektu.

Rozbudowa infrastruktury drogowej polegać będzie na wykonaniu spoczników, wyznaczających przystanki autobusowe, które zostaną oznaczone znakami drogowymi (rys.1) – przystanek autobusowy (znak D-15). Wymieniony zostanie próg spowalniający, w związku z czym wprowadzone zostanie nowe oznakowanie poziome (rys.1): próg zwalniający (znak A-11a), tabliczka wskazująca odległość do progu spowalniającego (tabliczka T-1), ograniczenie prędkości do 20 km/h (znak B-33). Uzupełnione zostaną również brakujące znaki przy skrzyżowaniu z ul. Pionierów (rys.1) – droga z pierwszeństwem (znak D-1). Przy istniejącym przejściu dla pieszych zostanie uzupełnione oznakowanie poziome (rys.2): przejście dla pieszych (znak D-1) oraz tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci (tabliczka T-27). W odległości 55 m przed przejściem dla pieszych wprowadza się znaki ostrzegawcze (rys. 2): przejście dla pieszych (A-16) oraz dzieci (A-17).

W związku z nową organizacją ruchu zostanie wymieniony jeden znak drogowy przy przejściu dla pieszych (rys.2) – przejście dla pieszych (znak D-6) oraz zostaną usunięte znaki (rys. 1) - próg zwalniający (znak A-11a), tabliczka wskazująca odległość do progu spowalniającego (tabliczka T-1), ograniczenie prędkości do 15 km/h (znak B-33).

Inne rozwiązana, które analizowaliśmy projektowo, nie są możliwe do realizacji, ponieważ wiązałoby się bezpośrednio z wycinką drzew: lip drobnolistnych. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Bobolicach, osoba do kontaktu: Natalia Świtalska, e-mail: n.switalska@bobolice.pl, nr tel. 943458421.

NATALIA ŚWITALSKA

Opublikowano: 10 stycznia 2018 13:11

Kategoria: Ważne dla Boboliczan

Zdjęcia:

Wyświetleń: 706

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.